DIY Malen nach Zahlen - Strand (40 x 50 cm) - Smoke Motion